[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.::: สำนักงานเทศบาลตำบลหย่วน เลขที่ 1 หมู่ 2 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทร.054-452207 Fax.054-452673 :::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยความยินดี ::
ข้อมูลพื้นฐาน
Facebook
Line official
ช่องทางการตอบวัดการรับรู้ฯ(EIT)
การบริหารงาน
เทศบัญญัติฯประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง ฯ
การบริหารและพัฒนาฯ
การป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใส
กิจการสภาเทศบาล
บริการประชาชน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนผังหน่วยงาน
เธเธญเธ‡เธ„เธฅเธฑเธ‡
Click ดูประวัติ
น.ส.ศจิษฐา บุญทา (0832577369)
ผู้อำนวยการกองคลัง
Click ดูประวัติ
นางกุลรดา หอมนาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
Click ดูประวัติ
นางเยาวลักษณ์ จูโต
นักวิชาการพัสดุ
Click ดูประวัติ
นางสาวนฤมล ปัญญาเหมือง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
Click ดูประวัติ
นางอารีรัตน์ อินทะรังษี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Click ดูประวัติ
นายไพฑูรย์ ศรีจันทร์
คนงานเก็บค่าธรรมเนียม
Click ดูประวัติ
นางสาวเกศสุดา กาติ๊บ
คนงานทั่วไป
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง
2 : คณะผู้บริหารฝ่ายประจำ
3 : ฝ่ายสภา
4 : สำนักปลัด
5 : กองช่าง
6 : กองคลัง