[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.::: สำนักงานเทศบาลตำบลหย่วน เลขที่ 1 หมู่ 2 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทร.054-452207 Fax.054-452673 :::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยความยินดี ::
ข้อมูลพื้นฐาน
Facebook
Line official
ช่องทางการตอบวัดการรับรู้ฯ(EIT)
การบริหารงาน
เทศบัญญัติฯประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง ฯ
การบริหารและพัฒนาฯ
การป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใส
กิจการสภาเทศบาล
บริการประชาชน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนผังหน่วยงาน
เธชเธณเธ™เธฑเธเธ›เธฅเธฑเธ”
Click ดูประวัติ
นางสุกัญญา หลายแห่ง (0984723783)
ปลัดเทศบาล
Click ดูประวัติ
นางสาวสุนารี ยาละ (0653161555)
หัวหน้าสำนักปลัด
Click ดูประวัติ
นาวสาวจิรประภา พรหมเทพ
นักพัฒนาชุมชน
Click ดูประวัติ
นายมานิตย์ จันทร์ต๊ะวัง
นิติกร
Click ดูประวัติ
นายอภิชาติ ศรีถิรศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Click ดูประวัติ
น.ส.ปราณี กองมงคล
นักจัดการงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
น.ส.บรรณสรณ์ ชัยชนะ
เจ้าพนักงานธุรการ
Click ดูประวัติ
นายศักดิ์ชัย แสงศรีจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
Click ดูประวัติ
นายชัพวิชญ์ สมวุฒิ
นักวิชาการสาธารณสุข
Click ดูประวัติ
นางวิลาวรรณ ฉลาด
นักวิชาการศึกษา
Click ดูประวัติ
นายธนวัฒน์ เมธารัตนกร
คนงานตกแต่งสวน
Click ดูประวัติ
นายนรินทร์ สองสีใส
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
Click ดูประวัติ
นายนพดล สุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ
Click ดูประวัติ
นายประกาศิต หะยีแวนอร์
คนงานประจำรถขยะ
Click ดูประวัติ
นางปราณี ชูตา
ครู
Click ดูประวัติ
น.ส.มนัญชยา พันตา
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางชีวัน มาไกล
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นายชัชวาลย์ หม่องยานะ
พนักงานขับรถยนต์
Click ดูประวัติ
นางสาวศิรินันท์ หอมนาน
คนงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายวรโชติ รัตนชัยสกุล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง
2 : คณะผู้บริหารฝ่ายประจำ
3 : ฝ่ายสภา
4 : สำนักปลัด
5 : กองช่าง
6 : กองคลัง