[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.::: สำนักงานเทศบาลตำบลหย่วน เลขที่ 1 หมู่ 2 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทร.054-452207 Fax.054-452673 :::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยความยินดี ::
ข้อมูลพื้นฐาน
Facebook
Line official
ช่องทางการตอบวัดการรับรู้ฯ(EIT)
การบริหารงาน
เทศบัญญัติฯประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง ฯ
การบริหารและพัฒนาฯ
การป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใส
กิจการสภาเทศบาล
บริการประชาชน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

  
รายงานการประชุมสภา  
 

► รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
► รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563
► รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563
► รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม2563
► รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563
► รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  ครั้งที่2/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563
► รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหย่วน ประจำปี พ.ศ.2564
รายงานการประชุมสภา  ครั้งแรก  เมื่้่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
►รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564
►รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564
►รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564
►รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่2/2564  เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน  2564
►รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2564 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหย่วน ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2565

ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่1  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565

ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน  2565

ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  1เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2565

ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 กันยายน  2565

ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 กันยายน  2565

ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565