[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.::: สำนักงานเทศบาลตำบลหย่วน เลขที่ 1 หมู่ 2 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทร.054-452207 Fax.054-452673 :::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยความยินดี ::
ข้อมูลพื้นฐาน
Facebook
Line official
ช่องทางการตอบวัดการรับรู้ฯ(EIT)
การบริหารงาน
เทศบัญญัติฯประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง ฯ
การบริหารและพัฒนาฯ
การป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใส
กิจการสภาเทศบาล
บริการประชาชน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา  
 

เรียกประชุมและเชิญประชมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2563
► เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ  ประจำปี พ.ศ.2563
► หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1/2563   วันที่ 8 เมษายน 256
► เรียกประชุมสภาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2563
► หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2563  วันที่ 24 มิถนายน 2563 
► เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ.2563
► หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2563  วันที่ 14 สิงหาคม  2563
► หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2563   วันที่ 27 สิงหาคม 2563
► หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2563   วันที่ 24 กันยายน 2563
► เรียกระชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
► ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1/2563   วันที่ 29 ธันวาคม 2563

ประจำปี พ.ศ.2565
► ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2565
► เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2565
► หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่   ครั้งที่ 1  
► เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ  ประจำปี พ.ศ.2565
► หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1   
► เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ   สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
► หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  
► เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ   สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ.2565
► หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  
► หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  
► หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3 
► เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
► หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1