[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.::: สำนักงานเทศบาลตำบลหย่วน เลขที่ 1 หมู่ 2 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทร.054-452207 Fax.054-452673 :::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยความยินดี ::
ข้อมูลพื้นฐาน
Facebook
Line official
ช่องทางการตอบวัดการรับรู้ฯ(EIT)
การบริหารงาน
เทศบัญญัติฯประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง ฯ
การบริหารและพัฒนาฯ
การป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใส
กิจการสภาเทศบาล
บริการประชาชน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปี พ.ศ. 2566 ( 28/มี.ค./2566 )
    
เมื่อวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
"ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมทบทวนความรู้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ เทศบาลตำบลหย่วน "
เพื่อให้ อปพร. ในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและการปฏิบัติเป็นแนวทางดียวกันในการปฏิบัติงาน สามารถระงับเหตุที่อาจเกิดขึ้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
โดยมีนายประเวช  ใจกล้า นายกเทศมนตรีตำบลหย่วน เป็นผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลหย่วน
การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( 18/ส.ค./2564 )
    เทศบาลตำบลหย่วนได้จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหย่วน  ในวันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ  ศาลาอเนกประสงค์วัดแช่แห้ง  
ตรวจตลาดนัดบ้านหม้อ ( 24/พ.ค./2564 )
    ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายประเวช ใจกล้า นายกเทศมนตรีตำบลหย่วน พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับนายนที หอมนาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหย่วน และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเชียงคำ ออกตรวจตลาดนัดบ้านหม้อ เพื่อจัดระเบียบและกำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ณ ตลาดนัดบ้านหม้อ ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ประชาคมแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจำปี พ.ศ.2562 ( 27/มิ.ย./2562 )
    
กิจกรรมค่ายครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2557 ( 31/ต.ค./2557 )
    กิจกรรมค่ายครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2557
กิจกรรมวันแม่ ( 29/ต.ค./2557 )
    กิจกรรมวันแม่
งานอนุสรณ์ 57 ( 29/ต.ค./2557 )
    งานอนุสรณ์ 57
กิจกรรมวันปิยะ 57 ( 29/ต.ค./2557 )
    เทศบาลตำบลหย่วน ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ณ ที่วาการอำเภอเชียงคำ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 8 อัลบัม]
<< 1 >>