[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.::: สำนักงานเทศบาลตำบลหย่วน เลขที่ 1 หมู่ 2 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทร.054-452207 Fax.054-452673 :::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยความยินดี ::
ข้อมูลพื้นฐาน
Facebook
Line official
ช่องทางการตอบวัดการรับรู้ฯ(EIT)
การบริหารงาน
เทศบัญญัติฯประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง ฯ
การบริหารและพัฒนาฯ
การป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใส
กิจการสภาเทศบาล
บริการประชาชน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
 

ประกาศต่าง ฯ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมบำรุงรักษา.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน้ากากกรองสารเคมี.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายไวนิล.pdf

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ไดรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน  ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ไดรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ไดรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ไดรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ไดรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ไดรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ไดรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ไดรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ไดรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ไดรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ไดรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ไดรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน มีนาคม 2566