[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.::: สำนักงานเทศบาลตำบลหย่วน เลขที่ 1 หมู่ 2 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทร.054-452207 Fax.054-452673 :::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยความยินดี ::
ข้อมูลพื้นฐาน
Facebook
Line official
ช่องทางการตอบวัดการรับรู้ฯ(EIT)
การบริหารงาน
เทศบัญญัติฯประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง ฯ
การบริหารและพัฒนาฯ
การป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใส
กิจการสภาเทศบาล
บริการประชาชน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

  
ประมวลจริยธรรมสำหรับ จนท.ของรัฐ  
 

ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น


ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร พ.ศ.2566

คู่มือประชาชน ของเทศบาลตำบลหย่วน

ประกาศเทศบาลตำบลหย่วน เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหย่วน
 
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหย่วน  เรื่อง  การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.....

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหย่วน  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.....

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหย่วน  เรื่อง  ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.....

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหย่วน  เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....