[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.::: สำนักงานเทศบาลตำบลหย่วน เลขที่ 1 หมู่ 2 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทร.054-452207 Fax.054-452673 :::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยความยินดี ::
ข้อมูลพื้นฐาน
Facebook
Line official
ช่องทางการตอบวัดการรับรู้ฯ(EIT)
การบริหารงาน
เทศบัญญัติฯประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง ฯ
การบริหารและพัฒนาฯ
การป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใส
กิจการสภาเทศบาล
บริการประชาชน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
19/ก.ย./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประกาศเทศบาลตำบลหย่วน เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 ( 29 / )
    ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ก.ย./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประกาศเทศบาลตำบลหย่วน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ เทศบาลตำบลหย่วน พ.ศ.๒๕๖๖ ( 13 / )
     โดยที่มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕ บัญญัติให้บรรดาคำขออนุญาตหรือการติดต่อใดๆ ที่ประชาชนส่งหรือมีถึงหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐประกาศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ก.ย./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
คำสั่งเทศบาลตำบลหย่วน ที่56/2566 เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( 10 / )
     โดยที่มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.๒๕๖๕ บัญญัติว่าในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ มติ หรือคำสั่งกำหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นหนังสือ หรือเป็นเอกสาร ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐไ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ก.ย./2566 : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างจ้างกำจัดขยะมูลฝอยในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหย่วน จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 33 / )
    เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างจ้างกำจัดขยะมูลฝอยในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหย่วน จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ก.ย./2566 : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
ประกาศเทศบาลตำบลหย่วน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างกำจัดขยะมูลฝอยในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหย่วน จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 32 / )
    ประกาศเทศบาลตำบลหย่วน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างกำจัดขยะมูลฝอยในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหย่วน จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ก.ย./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ ( 16 / )
    มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ก.ย./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โครงการขุดลอกผักตบขวาและวัชพืชขวางทางน้ำ ( 22 / )
     ตามคำสั่ง อบจ. พะเยา ที่ ๒๖๗๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้เจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชขวางทางน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วนตามที่ผู้นำท้องที่ได้ทำหนังสือร้องขอมา ในเขตรับผิดชอบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ส.ค./2566 : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
ประกาศเทศบาลตำบลหย่วน เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพโดยวิธีเจรจาตกลงราคา ( 240 / )
    ประกาศเทศบาลตำบลหย่วน เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพโดยวิธีเจรจาตกลงราคา
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
11/ส.ค./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ( 39 / )
    ร่วมกิจกรรม “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/มิ.ย./2566 : ประกาศ / ข่าวประกวดราคา
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566 ( 97 / )
    เทศบาลตำบลหย่วน ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>